dilluns, 8 de gener del 2018

Geo II: Primera setmana de treball (8 i 9 de gener de 2018)

Comencem el trimestre presentant el temari del mòdul de Geografia II:

Unitat 1. Estats, vots i urnes.
 • L'Estat i les seves funcions.
 • Els règims polítics. La democràcia i els estats no democràtics.
 • En què es basa la democràcia?
 • Democràcia i partits polítics a Espanya.

 Unitat 2. Natura  i societat.
 • Relacions entre natura i societat.
 • El desenvolupament sostenible.
 • Impactes mediambientals: aigua, terra i atmosfera.

Unitat 3. Els sectors econòmics.

 • Sector primari: evolució, models i principals característiques. 
 • Sector secundari: evolució, models i principals característiques.
 • Sector terciari: evolució, models i principals característiques.
 • Sector terciari i/o quaternari superior.
 • L'economia espanyola i catalana: una breu anàlisi. 
 • Exercicis pràctics.
 • Prova de validació.

Unitat 4. Urbanisme i territori.
 • Els sistemes d'ocupació del sól: el món rural i el món urbà.
 • El món urbà i les seves principals problemàtiques.
 • Cunit: un cas concret de creixement urbanístic accelerat.
 • Exercicis pràctics.
 • Prova de validació.

Bonus track.  Els pressupostos públics.
 • Breu anàlisi dels pressupostos d'Espanya 2017.
 • Els pressupostos municipals: El cas de Cunit.

Sistema d'avaluació:
 • Proves validació x 4: 60%
 • Projecte #FIB: 30%
 • Portafolis: 10%
Un cop vist el temari i el sistema d'avaluació realitzem la presentació del Projecte #FIB, el qual ens ocuparà durant tot el mòdul:

Un cop presentat el projecte, comencem a treballar la primera unitat, Sistemes polítics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada