dilluns, 29 de febrer del 2016

GM: 29/02/2016

Avui repassem el relleu d'Europa:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurorog2e.html


Fem i corregim la prova oficial de l'any 2014 (veure aquí)

I acabem amb una mica d'historia de la UE i amb l'anàlisi de les seves principals institucions.

divendres, 26 de febrer del 2016

Globalització: 26/02/2016

recursostic

definanzas.com

https://jomros3geo.files.wordpress.com

dimecres, 24 de febrer del 2016

Geo I: 24 i 25 de febrer

Aquesta setmana farem la darrera prova del mòdul (geografia física i política mundial) i continuarem amb les guies de viatge. A més, incorporarem els nostres blocs al bloc col·laboratiu de l'escola GEOPLANET, on trobareu les guies de viatge elaborades l'any passat i les que estan en curs aquest any.


lahistoriaconmapas.com
epilatlasgeo.blogspot.com

dimarts, 23 de febrer del 2016

Geo II: Projecte "Baix Penedès, paisatge econòmic" + Activitat Unitat 3

Continuem amb el projecte "Baix Penedès, paisatge econòmic". Avui revisem les fitxes de cada sector i preparem la documentació annexa a cada punt d'informació. Presentem també la ruta creada en Geo Aumentaty i comencem a pujar informació.
D'altra banda, de manera paral·lela, comencem la tercera unitat del mòdul amb els materials facilitats a classe. Treballarem en el seu continguts els propers dies i farem la correcció i entrega de l'activitat el proper 7 de març.

Ànims, recta final!

dilluns, 22 de febrer del 2016

GM: 22/02/2016


Comencem repassant la geografia política d'Europa.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa2e.html


Fem repàs dels continguts treballats fins ara amb la prova oficial del curs 2014-2015.

I continuem amb l'Imperialisme, la descolonització i les seves conseqüències.
divendres, 19 de febrer del 2016

Globalització: 19/02/2016

Aquí teniu el qüestionari de la unitat 3. Entrega i correció el 26 de febrer de 2016.

3.1. Definició
 • Què és la globalització
 • Enumera les principals característiques del procés de globalització.
 • Què és el Producte Interior Brut? I el PIB per càpita? Quins països tenen un PIB més elevat?
 • Què és l’Index de Desenvolupament Humà? Per a què serveix? Quins països tenen un IDH més elevat? I més baix? Cerca o elabora un mapa que mostri aquestes diferències entre països?
 • Què és la Línia de Pobresa Humana? Per a què serveix?
3.2. Globalització política i econòmica
 • Quins són els grans centres de poder del món globalitzat?
 • Quines són les principals característiques de la globalització econòmica?
 • Com han contribuït les noves tecnologies al procés de globalització?
 • Què és el lliure mercat? Com afecta el lliure mercat als països pobres?
 • Què és el Deute Extern?
3.3. Globalització social i cultural
 • Com ha afectat la globalització als diferents territoris en l’àmbit del consum?
 • A nivell sanitari i de seguretat, quines grans problemàtiques o riscos ha generat la globalització?
 • Què entens per globalització cultural? Posa alguns exemples d’aquest tipus de globalització. Creus que existeix algun model cultural predominant al món? Quin és?
 • Quina relació hi ha entre educació i desenvolupament?
3.4. Possibles mesures correctores
 • Indica algunes mesures encaminades a reduir la pobresa dels països menys desenvolupats

dimecres, 17 de febrer del 2016

Globalització: 17/02/2016

Alguns materials de correcció de la Unitat 2.

elordenmundial.com
elordenmundial.com

elordenmundial.com

elordenmundial.com
elordenmundial.comGeoI: 17 i 18 de febrer de 2016

Aquesta setmana treballarem la geografia física i política mundial.

lahistoriaconmapas.com
epilatlasgeo.blogspot.com


A més, com sempre, continuem amb les guies de viatge.

dimarts, 16 de febrer del 2016

Geo II: Projecte "Baix Penedès, territori econòmic"

Avui comencem el projecte "Baix Penedès, paisatge econòmic". Amb ell, volem investigar sobre la presència dels tres sectors econòmics a la nostra comarca. L'objectiu és elaborar una ruta amb una sèrie de punts que vosaltres mateixos seleccionareu. Cadascú de vosaltres haurà de triar tres indrets/edificis/carrers/empreses de la comarca del Baix Penedès que corresponguin amb els tres sectors estudiats a classe (primari, secundari i terciari). De cadascun d'ells haureu d'omplir la següent fitxa (fes clic aquí).


Un cop tinguem els indrets seleccionats i elaborades les fitxes, pujarem tota aquesta informació al programa de realitat augmentada Geo Aumentaty i, a partir dels continguts elaborats per tothom, muntarem la nostra ruta per la geografia econòmica del Baix Penedès.

Data entrega fitxes per a la seva revisió: 22 de febrer de 2016.

dilluns, 15 de febrer del 2016

GM: 15/02/2016

Avui comencem repassant les fitxes treballades sobre la revolució industrial i el seu impacte sobre l'espai urbà i la societat.

Continuem treballant el mapa polític d'Europa.

Països d'Europa I acabem repassant la història i els presidents  de la Generalitat des de 1931.


https://play.kahoot.it/#/?quizId=9540d717-1ca0-4420-a1ef-1115af0e8d99

divendres, 12 de febrer del 2016

Globalització: 12/02/2016

Aquí teniu les preguntes corresponents a la segona unitat del mòdul de La Globalització. En aquesta unitat treballarem les desigualtats entre països. Recordeu que podeu buscar la informació relacionada amb el qüestionari amb l'ajuda dels vostres companys i de qualsevol dispositiu mòbil. En propers dies farem la correcció amb tot el grup.

Països centrals o desenvolupats
 • Què entenem per països centrals? Per què creus que reben aquest nom? Quines són les tres regions més desenvolupades del món?
 • Enumera les característiques més importants dels països desenvolupats. Quin paper creus que juguen en l’economia mundial?
Països perifèrics o subdesenvolupats
 • Què entenem per països perifèrics o subdesenvolupats? Quines són les regions més desfavorides del món?
 • Explica per què la majoria de països africans no formen part de cap dels grups de països considerats potències.
 • Enumera les principals característiques dels països subdesenvolupats. Quin paper creus que juguen en l’economia mundial?
Els BRICS
 • Què són els BRICS? Per què són cada cop més importants? Quina evolució estan tenint al llarg dels últims anys?
 • Ubica en un mapa (o cerca’l) aquestes tres grans àrees socioeconòmiques: Països centrals, països perifèrics i països en vies de desenvolupament.
 Data de correcció i entrega: 17 de febrer de 2016.

dimecres, 10 de febrer del 2016

Globalització: 10/02/2016

Avui repassem els continguts de la primera Unitat i comencem a treballar en el projecte d'investigació del mòdul!


https://play.kahoot.it/#/?quizId=4b47f8d9-f235-4e53-8ad6-6d972bd9c701

Geo I: 10 i 11 de febrer de 2016

Aquesta setmana toca Europa!

Països d'Europa 

Relleu d'Europa 
A més, continuem amb les guies de viatge!

dimarts, 9 de febrer del 2016

Geo II: 09/02/2016

Algunes preguntes clau:

 • Quines activitats s'agrupen al sector terciari? Quina ha estat l'evolució d'aquest sector a la majoria de països?
 • Quins són els grans grups en què es poden classificar les activitats terciàries?
 • Quines són les característiques de les activitats del sector serveis?
 • Per què creus que el turisme és una de les activitats del sector terciari que ha crescut més?
 • Quins factor positius té el turisme per al país receptor? I de negatius, que en té?
Mapa conceptual del sector terciari
https://socialesiesmaella.wordpress.com

Mapa de la població activa al sector terciari
socialsbloc.blogspot.com.es/
Mapa de la població activa al sector serveis a Espanya
http://otraorillahistoria.forosactivos.net/t3016-los-servicios
Mapa volum turístic a escala mundial
https://worldgeographyandcultures.wordpress.com/2011/03/11/unit-8-the-tertiary-sector/
Efectes del turisme
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322010000500013

GM: 09/02/2016

Avui repassem la tercera prova de validació de l'assignatura (aquí).

I acabem amb l'activitat de reconeixement dels presidents de la Generalitat de Catalunya.

Seguim!

dimecres, 3 de febrer del 2016

Globalització: 03/02/2016

Avui parlem del neocolonialisme a partir d'aquest documental del canal Odisea: "Coltan, Sangre en nuestra tecnologia".


Geo I: 3 i 4 de febrer de 2016

Aquesta setmana treballem el relleu i l'organització comarcal de Catalunya:

 
D'altra banda, continuem amb l'elaboració de les nostres guies de viatge.

Seguim!

dimarts, 2 de febrer del 2016

Geo II: 02/02/2016

Bon dia,

Aquí teniu informació elemental sobre el sector secundari. En base a ella i a les activitats proposades a l'aula anirem responent les següents preguntes:
 • Per què són importants les matèries primeres?
 • Què són les fonts d'energia? Quines són les més utilitzades i per què?
 • Per què cal un intercanvi mundial de matèries primeres?
 •  Què és la deslocalització industrial?
 • Quins són els principals factors de localització industrial?
 
Mapa conceptual sector secundari
http://arthigeo.com/3o-eso/mapas-conceptuales/
Mapa població activa sector secundari
http://antonioboveda.blogspot.com.es/2011/01/terminos-del-tema-5-la-poblacion.html
Factors de localització

https://socialesjaranda.wikispaces.com/
Mapa indústria Espanya
http://www.juanjoromero.es/blog/2010/12/u-4-la-actividad-industrial/

dilluns, 1 de febrer del 2016

GM: 01/02/2016

Avui fem la tercera prova de validació de l'assignatura (aquí) i continuem analitzant els canvis que va suposar la revolució industrial a nivell social i econòmic.

Font: Pixabay