dimecres, 30 de setembre del 2015

Tutorial per crear un portafolis d'arxiu en Google Sites

Bona tarda!

Us he fet un breu tutorial per tal que pugueu crear els vostres portafolis en Google Sites. No oblideu:
 • Editar la pàgina de presentació.
 • Crear una pàgina per a cada assignatura (plantilla arxiu).
 • Enviar-me per correu l'adreça principal.
Espero que us sigui útil!

CCSS I: Què passa aquí?

Bon dia! Comencem l'activitat Què passa aquí?, la qual ens ocuparà unes quantes sessions. Accediu a l'espai del problema fent clic a sobre de la imatge. Avui hem posat en comú què en sabem sobre la qüestió i quins dubtes en tenim per tal de planificar la nostra investigació. Demà més!

Bona feina!

https://sites.google.com/site/abppatria/

dimarts, 29 de setembre del 2015

CCSS II: 29/09/2015

Avui hem continuat treballant en el Projecte Ciutadà estranger. Hem redactat en grups les preguntes de l'entrevista que farem durant els propers dies a persones immigrades. Aquesta entrevista l'enregistrarem en format àudio (o vídeo) i la penjarem al nostre portafolis. Recordeu que la data límit d'entrega és el 12 d'octubre. Trobareu les preguntes a l'espai de treball del projecte a l'apartat 3. preparant l'entrevista.


https://sites.google.com/site/ciutadaestranger/

Seguim!

dilluns, 28 de setembre del 2015

CCSS II: Ciutadà estranger

Comencem el projecte Ciutadà estranger! Es tracta d'una activitat que ens ocuparà unes quantes setmanes. Feu clic a la imatge i anireu a l'espai de treball del projecte. 

Avui hem presentat el projecte i hem vist el vídeo de denúncia de la campanya Inmigracionalismo. Després hem llegit l'article de eldiario.es on s'analitzaven les males pràctiques i s'assenyalaven propostes de millora a l'hora d'informar sobre la immigració. Per últim, hem posat en comú la informació elaborada pels grups.

Demà més!

https://sites.google.com/site/ciutadaestranger/

GM: 28/09/2015

Bon dia, avui treballarem:

Mapa d'Espanya autònomica: Què en sabem?

http://www.xtec.cat/~jarrimad/geografia/mapacomunidad.jpg

  Piràmides de població: definició, tipus i característiques (veure fitxa de treball col·laboratiu aquí)
Recordeu crear-vos els comptes d'usuari que trobareu en vermell a l'apartat Motxilla 2.0 (el portafolis no cal).

dijous, 24 de setembre del 2015

Concurs pre 27S: Qui és qui?

Aquí teniu l'enllaç al concurs que hem fet sobre Qui és qui a les eleccions del proper 27S. Què en saps dels candidats?

https://create.kahoot.it/#quiz/9f7be057-c8cd-43c4-91d2-3b23f1dbbeec

dimecres, 23 de setembre del 2015

Primera Unitat! Què és l'art?

Aquí teniu els continguts amb els quals anirem treballant la primera unitat!

Continuem!


Què és l'art?

Bon dia!

Comencem el mòdul reflexionant sobre què és l'art! Ens posarem en grups de 4-5 alumnes i omplirem la següent fitxa sobre tan difícil qüestió. Després posarem en comú totes les respostes plantejades i intentarem consensuar una resposta entre tots (o no!). 

Aquí teniu algunes respostes de diferents professionals del món de l'art a la mateixa qüestió (El Confindencial TV)!
dimarts, 22 de setembre del 2015

D'on venim?

Quina millor manera de començar a parlar de moviments migratoris que marcar en un mapa la nostra procedència, dels nostres familiars i/o dels nostres amics. Avui farem, doncs, els mapes que mostraran d'on ve l'alumnat de la classe de GES II. Continuem!

Font: pixabay
Font: pixabay

Una aproximació a les ciències socials...

Recollint la genial proposta del company Sergi del Moral i adaptant-la al nostre àmbit, aquí teniu tota una sèrie de sentències sobre les ciències socials. Voldria que les llegíssiu atentament i que escollíssiu les tres amb les quals us identifiqueu més (o simplement què us criden l'atenció) i expliquéssiu almenys una als vostres companys.

Moltes gràcies per participar-hi!


Continguts Competència Social i Ciutadana (GM)

Bon dia! Aquí teniu els criteris d'avaluació de l'assignatura de Competència Social i Ciutadana corresponent a la prova oficial d'accés. Aquests criteris seran els que nosaltres farem servir durant el desenvolupament del curs. Els comentarem durant els propers dies. Que vagi bé!

1. El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi.

Criteris d'avaluació:
 • Identifica la distribució en l'espai de continents, oceans i mars, i localitza i identifica les principals unitats de relleu i unitats hidrogràfiques al món, Espanya i Catalunya, com a escenari de les activitats humanes.
 • Identifica diferents tipus de recursos naturals renovables i no renovables i els relaciona amb casos d'impacte mediambiental derivats de la seva explotació. Identifica actuacions i accions humanes afavoreixin un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.
 • Llegeix i interpreta diferents tipus de projeccions cartogràfiques per representar la terra: mapes, plànols i imatges de suports convencionals i digitals. Usa les escales gràfiques i numèriques.

2. L'ocupació del territori: població i societat.

Criteris d'avaluació:
 • Interpreta indicadors demogràfics bàsics (natalitat, mortalitat, saldo migratori) com a mitjà per analitzar diferents tendències demogràfiques actuals. Identifica les causes i conseqüències dels principals moviments migratoris.
 • Reconeix alguns dels aspectes fonamentals de la institucionalització del poder polític a Catalunya, i identifica els orígens de les institucions actuals en l'època medieval.

3. Les arrels del món contemporani.

Criteris d'avaluació:
 • Reconeix alguns elements de canvi i de continuïtat de l'estat liberal respecte de l'Antic Règim, a partir de l'evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació amb el context europeu.
 • Identifica les revolucions i transformacions polítiques que donen inici a l'època contemporània i les relaciona amb diferents causes.
 • Valora els canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial. Analitza les formes de vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d'algun exemple proper.

4. Grans conflictes del segle XX.

Criteris d'avaluació:
 • Identifica els elements bàsics de l'ordre polític i social de la primera meitat dels segle XX i els relaciona amb les lluites socials i els conflictes bèl·lics. Caracteritza la situació a Catalunya i Espanya durant la II República i la Guerra Civil.
 • Compara els sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant l'evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.
 • Relaciona la creació d'organismes internacionals amb els processos de reconstrucció de l'ordre polític, econòmic i social després de conflictes bèl·lics.
 • Relaciona el procés de descolonització amb les seves conseqüències i la repercussió de l'imperialisme en l'actual configuració del món.

5. El món d'avui. Transformacions i desequilibris en el món actual.

Criteris d'avaluació:
 • Analitza els elements bàsics de l'organització política i administrativa de la Unió Europea, Espanya i Catalunya, així com dels òrgans principals de govern i el seu funcionament.
 • Valora els elements que conformen l'estat del benestar en les societats actuals i analitza situacions de desigualtat en l'accés als serveis bàsics.
 • Identifica els personatges i fets històrics més importants de la transició política i la democràcia a Espanya i a Catalunya.
 • Identifica els focus de conflicte en el món actual relacionant les seves causes amb factors històrics.
 • Valora les conseqüències de la globalització de l'economia, entre les quals la deslocalització i les noves formes de comerç. Analitza casos d'intercanvi desigual entre països.
 • Identifica el desenvolupament humà desigual a partir de contrast d'informació i d'indicadors socioeconòmics. Relaciona les polítiques de cooperació i solidaritat amb les desigualtats existents.

dimecres, 16 de setembre del 2015

Welcome!

Bon dia!

Comencem el curs 2015-2016! Aquest serà l'espai de treball dels mòduls de ciències socials. Aquí trobareu un diari de les activitats que farem en cada assignatura. Només heu de fer clic a la pestanya superior al mòdul corresponent i trobareu el fil de les notícies de l'assignatura.

Aquests primers dies els dedicarem a coneixe'ns i a familiaritzar-nos amb el funcionament del bloc i amb la dinàmica de treball. En els propers dies haureu d'adreçar-vos a l'apartat Motxilla 2.0 i obrir comptes d'usuari a les aplicacions que trobareu marcades en vermell.

Un cop hagueu creat tots els comptes d'usuari haureu d'omplir el següent qüestionari. Recordeu que teniu fins al 4 d'octubre per fer-ho.

Benvinguts i bona feina!

Fuente: pixabay