divendres, 29 de gener del 2016

Globalització: 29/01/2016

Avui acabem de corregir el qüestionari de la primera unitat i plantegem el treball d'investigació del mòdul.

Tal i com hem acordat a classe el treball d'investigació del mòdul podrà centrar-se en qualsevol dels següents dos aspectes:
 • Denunciar conductes irresponsables de determinades empreses en matèria de respecte mediambiental, drets laborals, salut pública, etc.
 • Donar difusió a determinades iniciatives socioeconòmiques alternatives al model econòmic vigent.
El treball d'investigació serà en grup (mínim 2, màxim 4 persones). Si alguna persona per diferents motius vol fer-lo de manera individual que contacti amb mi i en parlem.
La presentació del treball es farà en un doble format:
 • Un breu informe que s'entregarà al professor on es reculli la informació analitzada.
 • Una presentació audiovisual davant del grup-classe on s'exposaran les conclusions extretes de la investigació.
Per desenvolupar les investigacions pots seguir els següents models:

dimecres, 27 de gener del 2016

Globalització: 27/01/2016

Corregim el qüestionari de la primera unitat de la Globalització. Aquí teniu alguns materials d'interés.Geo I: 27 i 28 de gener de 2016

Comencem corregint la primera prova de validació (veure aquí).

Continuem amb la creació de la nostra guia de viatge i amb els continguts de la següent prova de validació, la qual se centrarà en Espanya (comunitats autonòmes i principals accidents de relleu).

Continguts prova de validació 2

Mapa interactiu comunitats autònomes

Mapa interactiu d'unitats de relleu d'Espanya

Practicopedia: vídeo relleu Espanya

Practicopedia: vídeo rius Espanya

Rius d'Espanya.

Tutorials portafolisdimarts, 26 de gener del 2016

Geo II: 26/01/2016

Avui hem corregit l'activitat 1 sobre demografia i el qüestionari sobre el sector primari:
 • Quines activitats engloba el sector primari?
 • Quins aspectes del medi físic condicionen les activitats agràries?
 • Quins són els dos tipus d'agricultura que hi ha al món? En què es diferencien?
 • En què es diferencia la ramaderia tradicional de la ramaderia comercial o de mercat?
 • Quins són els problemes que planteja la pesca actual?
 • Quin volum de població es dedica al sector primari a Espanya? I a Catalunya? 
A més,  hem avançat en la creació i actualització dels portafolis digitals. recordeu que podeu consultar el següent tutorial per tal de crear-lo:

dilluns, 25 de gener del 2016

Geo II: Sector primari

Aquí teniu informació elemental sobre el sector primari. En base a ella i a les activitats proposades a l'aula anirem responent les següents preguntes:
 • Quines activitats engloba el sector primari?
 • Quins aspectes del medi físic condicionen les activitats agràries?
 • Quins són els dos tipus d'agricultura que hi ha al món? En què es diferencien?
 • En què es diferencia la ramaderia tradicional de la ramaderia comercial o de mercat?
 • Quins són els problemes que planteja la pesca actual?
 • Quin volum de població es dedica al sector primari a Espanya? I a Catalunya?

Mapa conceptual sector primari 
http://laeconomianoesunatonteria.blogspot.com.es/p/sector-primario.html

 Mapes població activa en el sector primari
 

Vídeo sector primari (Vídeos Barcelona Activa)


GM: 25/01/2016

Avui tornem a revisar els principals accidents del relleu del planeta:

Font: Pixabay

Continuem analitzant els canvis que porten a la fi de l'Antic Règim:Acabem repassant els principals conceptes sobre demografia que vam estudiar al primer trimestre:

https://play.kahoot.it/#/k/02a9d9df-139c-4f97-b4e3-350ab45ce88c

Recordeu que el proper dilluns tenim una nova prova de validació en la qual entraran els següents continguts:
 • Mapa Europa físic.
 • Mapa Europa rius.
 • Mapa món físic.
 • Antic Règim (societat, política i economia)
 • Revolució Industrial.
 • Revolució Francesa.
 • Actualitat política.

dijous, 21 de gener del 2016

Geo I: primera prova de validació i preparació continguts guia de viatge

Avui hem fet la primera prova de validació dels continguts introductoris del mòdul: pots descarregar-te-la fent clic aquí.

D'altra banda, hem definit els continguts de les nostres guies de viatge a partir de les dades que vam extreure de la secció de viatges de la Biblioteca el passat dijous. Així doncs, els principals apartats de les nostres guies seran els següents:

 • Autoria: on mostrarem les dades principals dels autors de cada guia (nom, biografia, foto/avatar)
 • Introducció: on farem una breu introducció a les característiques generals del país (habitants, extensió, idioma, religió, aspectes de relleu més importants, etc.)
 • Història-Cultura: on farem una breu introducció a la història del país, explicant les característiques més importants de la seva cultura (gastronomia, festes populars, tradicions, etc.)
 • Què visitar?: on assenyalarem els aspectes del territori que vulguem destacar (ciutats, pobles, parcs naturals, monuments, rutes etc.)
 • Dades pràctiques: on mostrarem altres aspectes d'interés com el clima, la moneda, el transport, l'allotjament, consells de salut, etc.)
 • Crèdits: on posarem les referències 
A més, incorporo altres dos elements que també tindrem en compte en l'avaluació de la guia:
 • Presentació: on avaluarem la presentació de la nostra guia a la resta de companys.
 • Disseny: on analitzarem el disseny general del bloc (colors, tipografia, etc.)

En base a aquests criteris aquí teniu una rúbrica que ens servirà de guia durant el procés de creació de la nostra guia de viatge (veure model aquí).

Dimecres vinent comencem!

dimarts, 19 de gener del 2016

Geo II: 19/01/2016

Avui repassem els conceptes treballats en les sessions anteriors:

https://play.kahoot.it/#/k/02a9d9df-139c-4f97-b4e3-350ab45ce88c


I comencem a preparar l'activitat corresponent a la primera unitat (veure aquí).

Bona feina!

dilluns, 18 de gener del 2016

Geo II: 18/01/2016

Avui treballem de manera breu el següent mapa dels principals moviments migratoris al món:

Article  TYS Magazine (12/01/2016): enllaç aquí.

http://wemakemoneynotwar.blogspot.com.es
 Responem a les següents preguntes:
 • Quines són les principals regions emissores d'emigrants?
 • I les receptores?
 • Quines conseqüències tindrà l'arribada d'immigrants als països desenvolupats en termes demogràfics?
 Acabem analitzant la distribució de la població al món:

http://2.bp.blogspot.com/
 Responem a les següents preguntes:
 • Quines són les zones més densament poblades del planeta?
 • I les que menys?
 • Quins són els factors que expliquen que unes zones siguin més poblades que unes altres?

GM: 18/01/2016

Avui treballarem el mapa dels rius d'Europa:

Enrique Alonso

Introduim la Revolució Industrial:

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar

I acebem repassant alguns aspectes de l'organització política d'Espanya i Catalunya: (aquí)


divendres, 15 de gener del 2016

La Globalització: Unitat 1

Cerca amb l'ajuda dels teus companys les respostes a les següents qüestions. El dimecres 27 de gener les posarem en comú!
 
1.1. Causes de l’Imperialisme
 • Què són els Imperis colonials? Quins van ser els dos països europeus que van tenir els Imperis colonials més importants
 • Comenta breument les principals causes del colonialisme.
 • Ubica sobre un mapa les zones controlades pels següents països: Anglaterra, França, Estats Units i el Japó.
 • Explica les principals possessions espanyoles durant el segle XX. Quan va perdre Espanya les seves darreres colònies i contra qui?
1.2. Les conseqüències de la colonització
 • Explica les principals conseqüències del procés de colonització (introducció d’avenços europeus, transformacions econòmiques i canvis socials i culturals).
1.3. El procés de descolonització
 • Enumera les principals causes del procés de descolonització. Quins motius porten els imperis a desaparèixer?
1.4. Neocolonialisme.
 • Què és el neocolonialisme? Quins aspectes el diferencien del colonialisme?
 • Quins problemes econòmics, polítics i territorials van seguir la descolonització?
 • Quins països formen el Tercer Món? On es troben els països més pobres del món?

dijous, 14 de gener del 2016

Geo I: 14/01/2016

Bon dia,

Analitzem les principals unitats de relleu (veure fitxa aquí).

I estudiem els diferents fusos horaris.

edu365.cat

D'altra banda, avui comencem el projecte d'elaboració de les nostres guies de viatge.

Avui hem anat a la Biblioteca per analitzar els principals apartats de les guies de viatge i hem apuntat

Recordeu que dijous vinent fem la primer prova de validació del mòdul amb els continguts treballats durant aquests dies.
 
Seguim!.


dimecres, 13 de gener del 2016

La Globalització: Comencem!

Comencem el mòdul de La Globalització!

Temari:
 
1. Imperialisme, Descolonització i Neocolonialisme
1.1. Causes
1.2. Conseqüències
1.3. Procés de descolonització
1.4. Neocolonialisme

2. Desigualtats entre regions
2.1. Nord o països centrals
2.2. Sud o països perifèrics
2.3. Els BRICs

3. Globalització
3.1. Definició
3.2. Globalització política i econòmica
3.3. Globalització social i cultural
3.4. Possibles mesures correctores

4. Intercanvi desigual Vs Comerç just

5. Casos pràctics
5.1. Campanya roba neta
5.2. Finances ètiques

Sistema d'avaluació:
 • Activitats periòdiques (5): 40%
 • Treball de recerca: 40%
 • Portafolis: 20%
 • Activitats extres: fins a 2 punts extres.

Geo I: Comencem!

Comencem el mòdul de Geografia I!

Continguts:
 • Elements de localització geogràfica.
 • Diferents tipus de projeccions cartogràfiques.
 • Reconeixement de la distribució en l'espai de continents i oceans.
 • Tipificació dels principals elements del relleu.
 • Localització i identificació de les principals unitats de relleu i hidrogràfiques del món, Espanya i Catalunya.
 • Identificació i localització de les principals varietats climàtiques.
Sistema d'avaluació:
 • Proves de validació (5): 50%
 • Projecte Guies de viatge: 50%
 • Activitats extres: fins a 2 punts.
NOTA: Creació d'una llista de voluntariat per tutoritzar la creació del portafolis i de les eines digitals de l'alumnat nou.

NOTA2: Aquesta pàgina web us serà molt útil de cara a les proves de validació, Mapes Flash Interactius.

Comencem amb la identificació dels principals elements de localització geogràfica: punts cardinals, latitud, longitud i coordenades geogràfiques.

http://contenidos.educarex.es

Analitzem també la distribució sobre el mapa dels continents i oceans.

http://3.bp.blogspot.com

Acabem la sessió veient els diferents tipus de mapes que podem trobar (físics, polítics, topogràfics, temàtics, etc).

dimarts, 12 de gener del 2016

Geo II: 12/01/2016

Avui treballarem les principals etapes demogràfiques:

xtec.cat
Autor: jgutier4

Analitzem, també, els diferents tipus de piràmides de població (veure fitxa de treball col·laboratiu aquí).


dilluns, 11 de gener del 2016

Geo II: Comencem!

Comencem el mòdul de Geografia II!

 Dividirem el mòdul en quatre grans blocs:
 1. Demografia, història de la població.
 2. Sectors econòmics.
 3. Societat del (Ben)estar.
 4. Urbanisme.
Sistema d'avaluació:
 • Activitats periòdiques (4): 40%
 • Projecte "Baix Penedès, paisatge econòmic": 40%
 • Portafolis digital: 20%
 • Activitats extres: fins a 2 punts.
NOTA: Creació d'una llista de voluntariat per tutoritzar la creació del portafolis i de les eines digitals de l'alumnat nou.

Avui iniciem la primera unitat, Demografia, història de la població.

Comencem preguntant-nos, Què és la demografia?

Fem un cop d'ull al següent vídeo:I identifiquem els principals factors demogràfics (veure temari aquí):

 • Natalitat
 • Mortalitat
 • Creixement vegetatiu i/o natural
 • Fecunditat
 • Esperança de vida
 • Saldo migratori 
Demà més!

GM: 11/01/2016

Comencem any, repassant els continguts de geografia física d'Europa treballats en la darrera sessió del 2015.

www.librosvivos.net

I comencem a treballar les principals característiques de l'Antic Règim.

@marcos
http://4.bp.blogspot.com

www.onogueras.com