dilluns, 16 de gener de 2017

Geografia II: 16/01/2017

Comencem el trimestre presentant el temari del mòdul de Geografia II:

Unitat 1. Demografia.
 • Repàs de factors demogràfics.
 • Evolució de la població mundial.
 • Els casos espanyol i català.
 • Exercicis pràctics.
 • Prova de validació.
 Unitat 2. Els sectors econòmics.
 • Sector primari: evolució, models i principals característiques. 
 • Sector secundari: evolució, models i principals característiques.
 • Sector terciari: evolució, models i principals característiques.
 • Sector terciari i/o quaternari superior.
 • L'economia espanyola i catalana: una breu anàlisi. 
 • Exercicis pràctics.
 • Prova de validació.
Unitat 3. Urbanisme i territori.
 • Els sistemes d'ocupació del sól: el món rural i el món urbà.
 • El món urbà i les seves principals problemàtiques.
 • Cunit: un cas concret de creixement urbanístic accelerat.
 • Exercicis pràctics.
 • Prova de validació.
Unitat 4.  Els pressupostos públics.
 • Breu anàlisi dels pressupostos d'Espanya 2017.
 • Els pressupostos municipals: El cas de Cunit.
 • Exercicis pràctics.
 • Prova de validació.
Sistema d'avaluació:

 • Projecte #FIB: 50%
 • Portafolis: 30%
 • Proves validació: 20%
Un cop vist el temari i el sistema d'avaluació realitzem la presentació del Projecte #FIB, el qual ens ocuparà durant tot el mòdul:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada