divendres, 19 de febrer de 2016

Globalització: 19/02/2016

Aquí teniu el qüestionari de la unitat 3. Entrega i correció el 26 de febrer de 2016.

3.1. Definició
 • Què és la globalització
 • Enumera les principals característiques del procés de globalització.
 • Què és el Producte Interior Brut? I el PIB per càpita? Quins països tenen un PIB més elevat?
 • Què és l’Index de Desenvolupament Humà? Per a què serveix? Quins països tenen un IDH més elevat? I més baix? Cerca o elabora un mapa que mostri aquestes diferències entre països?
 • Què és la Línia de Pobresa Humana? Per a què serveix?
3.2. Globalització política i econòmica
 • Quins són els grans centres de poder del món globalitzat?
 • Quines són les principals característiques de la globalització econòmica?
 • Com han contribuït les noves tecnologies al procés de globalització?
 • Què és el lliure mercat? Com afecta el lliure mercat als països pobres?
 • Què és el Deute Extern?
3.3. Globalització social i cultural
 • Com ha afectat la globalització als diferents territoris en l’àmbit del consum?
 • A nivell sanitari i de seguretat, quines grans problemàtiques o riscos ha generat la globalització?
 • Què entens per globalització cultural? Posa alguns exemples d’aquest tipus de globalització. Creus que existeix algun model cultural predominant al món? Quin és?
 • Quina relació hi ha entre educació i desenvolupament?
3.4. Possibles mesures correctores
 • Indica algunes mesures encaminades a reduir la pobresa dels països menys desenvolupats

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada