dimecres, 6 de maig del 2015

Història I: comentari de text


PAUTES PER COMENTAR UN TEXT HISTÒRIC

Comencem amb una lectura atenta del text. Poden subratllar-se les idees principals. A partir d’aquí:

1.- ENQUADRAR el TEXT
  • Explicar quin tipus de text tenim davant; notícia d’un diari, lleis, novel·la, manifest polític…
  • Comentar a quin tema es refereix el text; si ens parla de l’Humanisme, de l’Antic Règim, de la Primera Guerra Mundial… 
  • Fixar-se a la data que aparegui al text: és contemporani als fets? Posterior? 
  • Dir qui és l’autor, si sabem qui va ser, la seva procedència, els seus ideals…

2.- ANALITZAR el TEXT
  • Escriure les idees principals del text (si hi ha més d’una). Fer un resum molt breu del que ens diu (no cal tornar a copiar tot).

3.- EXPLICAR L’ENTORN HISTÒRIC a la LLUM del TEXT
  • A partir del vocabulari, o d’alguna frase del text, podreu explicar el període històric, sempre citant textualment entre cometes aquella part del text. Per exemple; si a un text que ens parla de la monarquia absoluta a l’Antic Règim, apareix la paraula “súbdit”, podem relacionar-lo amb el sistema social propi de l’època, la societat estamental.

4.- OPINIÓ PERSONAL
  • Aquest es el moment de posar la teva opinió, si et sembla bé, si estàs d’acord, o si no… sempre argumentant tot allò que opines. Una opinió sense arguments no estarà bé. Pots recolzar la teva opinió comentant el valor que tenen avui en dia les paraules del text, si encara estan vigents o si estan desfasades… A l’examen no es valorarà allò que opines, sinó com expresses la teva opinió.
Nota: Pautes adaptades de la proposta presentada al bloc: https://sapereaude2011.wordpress.com/benvinguts/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada