dimecres, 24 de setembre de 2014

Temari i calendari La Globalització

Calendari del mòdul de La Globalització:
  • 24 de setembre de 2014: Inici de les classes
  • 10 i 12 de desembre de 2014: Presentació de projectes d'investigació
  • 17 de desembre de 2014: Prova final (a definir l'estructura)
  • 23 de desembre de 2014: Entrega de qualificacions


Desenvolupament del mòdul: 

  • Cada unitat didàctica es desenvoluparà a partir d’un qüestionari que el professor entregarà a l’alumnat a l’inici del mòdul. La primera sessió de cada unitat es dedicarà a buscar la informació requerida a l’aula de noves tecnologies, biblioteca, etc. Les següents sessions es dedicaran a posar la informació en comú amb el grup classe i, un cop corregits, es portarà a terme una activitat d’avaluació del mòdul (40% de la nota final).
  • Durant el desenvolupament del mòdul es durà a terme un projecte d’investigació en grup sobre la temàtica de l’assignatura. En les sessions definides a tal efecte es realitzarà la presentació del projecte amb els recursos audiovisuals pactats amb cada grup (40% de la nota final)
  • Prova final: format a definir en funció de les necessitats i característiques del grup-classe (20% de la nota final)
Per veure el temari del mòdul fes clic aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada